Vertrouwelijkheidsverklaring

De Gegevensbeschermingsautoriteit verwerkt uw persoonsgegevens (IP adres) voor de vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk het informeren en sensibiliseren van het brede publiek voor de campagne beschermjegegevens.be. De IP adressen worden tot 30 dagen bewaard.

Heb je vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door de Gegevensbeschermingsautoriteit of wil je je rechten uitoefenen? Contacteer ons dan via mail dpo@apd-gba.be of per post:

Gegevensbeschermingsautoriteit – DPO
Drukpersstraat 35
1000 Brussel.